Open menu
Постанова №800 від 21.08.2021 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Наказ №180-05 від 09.09.2021 Про створення атестаційної комісії і основні заходи щодо атестації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО АТЕСТАЦІЇ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗА МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

1. Протокол №1 засідання атестаційної комісії

2. Протокол №2 засідання атестаційної комісії

         У листопаді 2021р. відбулося відкрите заняття з дисципліни «Хімія» на тему «Хімія в повсякденному житті»

         Викладача першої категорії ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» Глазиріна Т.М.

Дисципліну «Хімія» студенти коледжу починають вивчати на першому курсі в першому семестрі. Навчання хімії в коледжі спрямоване на виконання освітніх, розвивальних і виховних завдань, полягає в формуванні пізнавальних інтересів студентів у процесі вивчення матеріалу.

        Тема «Хімія в повсякденному житті» є актуальною для студентів всіх спеціальностей.Читати далі...

 

         У грудні 2021р. відбулося відкрите заняття з дисципліни «Українська література» на тему «Юрій Яновський. Загальна характеристика творчості. «Майстер корабля»»

          Викладача спеціаліста вищої категорії ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» Михайлюк Л.Ю

       Одна з найактуальніших проблем нашого часу — перехід від постіндустріального суспільства до інформаційного. Отже, перед системою освіти постає принципово нове завдання — підготувати молоду людину до життя і діяльності в умовах інформаційного світу. Читати далі....

 

      У грудні 2021р. відбулося відкрите заняття з дисципліни «Географія» на тему «Третинний сектор економіки країн регіону Європа. Сфера послуг. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли. Зв’язки України з країнами Європи.»

         Викладача спеціаліста вищої категоріі ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»  Тарасова Ю.Ф.

       Трансформація освітнього процесу з позицій компетентнісного підходу полягає в забезпеченні особистісної спрямованості процесу навчання, яка реалізується через різноманітні форми проведення уроків, мотивацію і диференціацію процесу навчання, а також надає змогу розробити алгоритми формування елементів предметно-географічних компетентностей учнів, зокрема географічних фактів, номенклатури, уявлень, понять, причинно-наслідкових зв’язків, прикладних і картографічних умінь тощо Читати далі...

    У лютому 2022р. відбулося відкрите заняття з дисципліни «Організація автомобільних вантажних перевезень» спеціальності 275.03 Транспортні технології (автомобільний транспорт) на тему «Методи планування маршрутів перевезень»

      Викладача вищої категорії ВСП «Маріупольського фахового коледжу ДВНЗ «ПДТУ» Романенко Н.В..

     Важливим аспектом діяльності викладача  є професійна підготовка молодого покоління, яке гнучно пристосовується до стрімких змін, що відбуваються в світі. Орієнтиром для освітян сьогодні повинен бути фахівець, адаптований до роботи у динамічному світі розвитку науки, техніки, технології, зв'язків і відносин, здатний знаходити рішення у будь-яких ситуаціях, зумовлених професійною діяльністю. Читати далі...

    Список педагогічних працівників, що атестуються у 2021-2022 навчальному році

    План-графік роботи атестаційної комісії у 2021-2022 навчальному році


Підсумки атестації 2020-2021 навчальний рік

Наказ ДВНЗ "ПДТУ" №24-43 від 30.03.2021 Про підсумки атестації педагогічних працівників ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Наказ ДВНЗ "ПДТУ" №37-43 від 23.04.2021 Про підсумки атестації педагогічних працівників ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"