Open menu

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Циклова комісія «Транспортні технології» є випускаючою цикловою комісією коледжу і забезпечує фахову підготовку студентів відповідно до стандартів освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 275.03 Транспортні технології (на автомобільному траспорті).

Викладачі циклової комісії проводять усі необхідні види навчальних занять, практичну і теоретичну підготовку, методичну і виховну роботу, спрямовану на реалізацію студентами своїх здібностей, досягнення професійних компетентностей, підготовку до активної професійної та творчої діяльності.

Циклова комісія активно залучає студентів до участі в університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях, виставках, конкурсах, олімпіадах та інше.  Виступає організатором регіонального конкурсу професійної майстерності «Кращій з професії», регіональної олімпіади з дисциплін професійного циклу спеціальності «Транспорті технології», а також, регіональної науково-теоретичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі транспорту».

У складі циклової комісії: три  викладачі вищої кваліфікаційної категорії та один викладач першої кваліфікаційної категорії.

Викладачі циклової комісії ефективно працюють над розширенням і актуалізацією навчально-методичної бази, а основним напрямком методичної роботи викладачів є постійне вдосконалення форм і методів самостійної роботи студентів.

Голова комісії - Білокузов Олег Вікторович

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 275.03 Транспортні технології на автомобольному транспорті

Викладацький склад комісії :

П.І.Б. викладача Посада Посилання
Козельська К.А.  викладач I категорії сторінка викладача
Сафронова О.В.  викладач вищої категорії сторінка викладача
Романенко Н.В.  викладач вищої категорії сторінка викладача
Білокузов О.В.  викладач вищої категорії сторінка викладача