Open menu

Підготовку фахівців з прикладної механіки(спеціальність 131) здійснює циклова комісія «Зварювальне виробництво», викладачі якої є послідовниками знань та багаторічного досвіду провідних інститутів та університетів, які розробляють перспективні технології та методи зварювання і впроваджують їх на сучасних машинобудівних підприємствах.

Наше кредо

«Запалити в серці студента дугу, да так, щоб вона палала усе його професійне життя!»

Голова комісії - Мітін Антон Олександрович

Викладацький склад комісії :

П.І.Б. викладача Посада Посилання
 Ігнатенко О.П.  викладач I категорії сторінка викладача
 Федишин О.О.  викладач вищої категорії, старший викладач сторінка викладача
 Даглі В.В.  викладач спеціаліст сторінка викладача
 Мітін А.О.  викладач вищої категорії сторінка викладача

        Наші пріоритети:

  • відповідність змісту та організації навчального процесу освітнім стандартам та реальним умовам праці на сучасному виробництві;
  • забезпечення широких можливостей випускників з працевлаштування;
  • створення сучасного комплексного методичного забезпечення спеціальності: електронні мультимедійні посібники, відеофільми то що;
  • впровадження інноваційних та цифрових технологій у навчальний процес;
  • пошук, підтримка та стимулювання інтелектуальної та творчо обдарованої молоді;
  • формування здорового способу життя та запобігання негативним проявам серед студентської молоді.

        Більшість студентів випускників після закінчення коледжу за інтегрованою програмою продовжують навчання у ДВНЗ «ПДТУ» за обраним фахом, а також працюють провідними спеціалістами на підприємствах та установах міста, України та за її межами.

        Так ми працювали раніше.......