Open menu

Галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

Освітньо-професійна програма «Будівництво та цивільна інженерія».

Кваліфікація фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії (технік-дизайнер)

Термін навчання:

– на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;

– на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців.

Форма навчання денна

Голова комісії - Шепеленко Олена Костянтинівна

Викладацький склад комісії :

П.І.Б. викладача Посада Посилання
 Новикова С.Ю.  викладач вищої категорії сторінка викладача
 Проценко В.І.  викладач вищої категорії сторінка викладача
 Шарков В.Г.  викладач спеціаліст сторінка викладача
 Шепеленко О.К.  викладач спеціаліст сторінка викладача

Будівництво – це серце країни. Це одна з найбілш інвестованих і швидкозростаючих галузей, яка постійно розвивається.

Фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії – це висококваліфікований молодший спеціаліст, який володіє знаннями та навичками з:

– дизайну інтер’єру та екстер’єру;

– кольорознавства і колористики;

– архітектурного проектування;

– інженерної геодезії;

– моделювання та макетування;

– будівельного матеріалознавства;

– конструкції будівель і споруд, їх експлуатації і реконструкції.

Під час навчання за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» у студентів формуються професійні компетенції інженерів-будівельників, які здійснюють проектування, будівництво та технічну експлуатацію промислових, цивільних, житлових  будівель та споруд. 

В процесі навчання студенти оволодівають знаннями та навичками проектно-вишукувальної, будівельної, організаційно-управлінської та наукової діяльності.

Випускники спеціальності отримують затребувану кваліфікацію що відкриває перед ними широкі перспективи у працевлаштуванні та подальшому професійному зростанні.

Підготовка фахівців-будівельників здійснюється із застосуванням сучасних форм та методів навчання.

Наші студенти освоюють програмні комплекси, які використовуються для проектування та інженерних розрахунків в будівництві – «AutoCAD», «ArchiCAD», «Inkscape», та ін.

Під час навчання на спеціальності студенти проходять навчальні, геодезичну і виробничу практики. Спеціальність має широкий спектр обладнання та приладів для проведення практик на базі коледжу та в будівельних компаніяхпід час яких студенти отримують навички та досвід роботи в обраній галузі.

Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються в будівельні фірми на посади: технік-дизайнер, технік-доглядач, технік-інспектор, технік-проектувальник, макетник макетно-модельного проектування, дизайнер середовища та інші затребувані посади.

Побудуй своє майбутнє разом з нами!