Open menu
Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 14 – Електрична інженерія, спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 867.

Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП « Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

Голова комісії - Мартиненко Олена Євгенівна
Викладацький склад комісії :
П.І.Б. викладача Посада Посилання
 Сергєєва Н. В.  викладач I категорії сторінка викладача
 Неверов М.М.  викладач спеціаліст сторінка викладача
 Журавльова Н.М.  викладач вищої категорії сторінка викладача
 Мартиненко О.Є.  викладач I категорії сторінка викладача

Енергетика є найважливішою складовою економічного та соціального життя держави. Її глибоке проникнення у всі галузі промисловості стало запорукою прогресу сучасного суспільства.

  Великі мегаполіси та малі міста, селища, промислові підприємства тощо, не можуть функціонувати без електричної енергії. Для цього потрібні фахівці, які здатні проектувати та експлуатувати обладнання і системи електропостачання. Саме їх і готує наша спеціальність.

 В основу професійної підготовки спеціалістів - електроенергетиків покладено новітні інформаційні технології, особлива увага приділяється комп’ютерному проектуванню електричних систем і мереж, електротехнічного обладнання і машин, вивчення питань створення сучасних відновлювальних джерел енергії, застосування енергоефективних технологій.

Наші випускники готуються до експлуатаційної, організаторської та проєктно-конструкторської діяльності на підприємствах, в організаціях і установах різних галузей промисловості, де використовуються енергетичні системи та електротехнічне обладнання. Вони є фахівцями широкого профілю з достатньою загальнонауковою і загально технічною, спеціальною економічною та гуманітарною підготовкою і здатні швидко адаптуватися до нових умов.

До тих пір, поки на підприємствах, торгівельних та ділових центрах, готелях, кінотеатрах, крамницях, лікарнях, державних установах та домівках горить світло і працюють електроприлади, верстати та машини, наші спеціалісти будуть завжди мати попит на ринку праці.

 Кваліфікація техніка-електрика відкриває широкі перспективи для роботи в народному господарстві України на підприємствах, установах, науково-дослідних та проєктно-конструкторських організаціях по монтажу, налагодженню та ремонту електрообладнання в системі електричних мереж, трансформаторних станцій та підстанцій.

Технік-електрик повинен вміти: читати конструкторські креслення і електричні схеми, виконувати роботи про проєктуванню електрообладнання і електроприводу різноманітних механізмів, систем автоматики, електромонтажу та наладки, використовувати необхідну контрольно-вимірювальну апаратуру, налагоджувати електричну апаратуру.

Технік-електрик може працювати: електриком, електромеханіком засобів автоматики та приладів технологічного устаткування, енергетиком дільниці або цеху, техніком-конструктором, техніком-технологом, техніком із сигналізації, майстром в навчальних закладах електротехнічного профілю.

Випускники коледжу за освітньо-професійною програмою «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» можуть:

Виконувати проєктні роботи, налагодження, експлуатацію та ремонт електрообладнання, дослідження систем електроприводу та електропостачання.     
       Працювати в цехах основного виробництва, лабораторіях та проєктних відділах, електричних підстанціях та інщих підрозділах промислових підприємтсв, а також науково-дослідних інстітутах відповідної галузі промисловості, в сільскому господарстві, в житлово-комунальних пілприємствах на посадах:

- технік-електрик;
        - електрик дільниці;
       - диспетчер електропідстанції;
       - електромеханік дільниці;
       - електромеханік з підіймальних установок;
       - технік з налагодження та випробувань;
       - технік-конструктор;
       - технік-технолог.