Open menu

Голова комісії - Гладун Ольга Вікторівна

Основним завданням циклової комісії є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр.

Циклова комісія філологічних дисциплін забезпечує викладання таких дисциплін як: українська мова, українська мова (за професійним спрямуванням), українська література, світова література, іноземна мова, іноземна мова (за професійним спрямуванням), друга іноземна мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова туристичної індустрії, друга іноземна мова туристичної індустрії.

Для забезпечення якості освітнього процесу обладнано спеціалізовані кабінети української мови, української та світової літератури, іноземних мов.

Викладачі циклової комісії активно співпрацюють з усіма комісіями ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ», впроваджують інноваційні форми і методи навчання, регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях різних рівнів.

Викладацький склад комісії :

П.І.Б. викладача Посада Посилання
 Лісіцина М.В. викладач   сторінка викладача
 Гладун О.В. викладач   сторінка викладача
 Гома Ж.В. викладач   сторінка викладача
 Грідчина Л.М. викладач   сторінка викладача
 Устюжаніна О.Л. викладач  сторінка викладача
 Федосова А.Ю. викладач   сторінка викладача