Open menu

Голова комісії - Даглі В.В.

Викладацький склад комісії :

П.І.Б. викладача Посада Посилання
 Войтовська І.В.  викладач сторінка викладача
 Мітус М.В.  завідувач навчальної лабораторії сторінка викладача
 Суходолова Н.С.  викладач сторінка викладача
 Федишин О.О.  заступник директора з навчально-виховної роботи сторінка викладача
 Шаповал О.П.  завідувач навчально-виробничої майстерні сторінка викладача
 Шепеленко О.К.  викладач сторінка викладача

133 Галузеве машинобудування

«Те, що сьогодні наука – завтра техніка». Едвард Теллер

Освітньо-професійна програма   «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік— технолог (механіка),

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 міс

Технологія машинобудування – професія унікальна. Технік (механік) це і технічний фахівець, що займається проектуванням та розрахунками деталей та конструкцій; і  це творець, які вигадує і винаходить сучасні механізми та пристрої. Це одна з професій, що дозволяє її власнику повністю реалізувати свій потенціал та отримати заслужене визнання.

Дипломований фахівець по завершенню може працювати: майстер виробничої дільниці, директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми), технолог, технік-технолог (механіка), технік-конструктор (механіка), механік, механік дільниці, механік цеху, механік виробництва, технік з налагоджування та випробувань, технік з нормування праці, технік з підготовки технічної документації, технік з підготовки виробництва, диспетчер виробництва, верстатник широкого профілю, контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи);

Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності  галузеве машинобудування володіє знаннями та навичками

 • взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • технологія конструкційних матеріалів
 • металорізальні верстати та автоматичні лінії
 • технологія  машинобудування
 • технологічне оснащення
 • технологічні процеси і програмування для верстатів з ЧПК
 • основи конструювання деталей машин
 • основи систем автоматизованого  проектування
 • технологічна підготовка виробництва із  застосуванням ПК
 • проектування вимірювальних інструментів і приладів

Викладачі спеціальності разом зі студентами приймають активну участь у фахових конференціях, конкурсах, олімпіадах та кейс-чемпіонатах. Проведення лабораторних та практичних занять з профільних дисциплін проводяться як на обладнанні очно, так і за допомогою сучасних віртуальних програм та додатків. Велика увага приділяється інноваційним розробкам. Викладачі комісії слідкують за сучасними методами та технологіями в галузі машинобудування та поширюють свій досвід студентам. Профільні аудиторії та матеріальна база коледжу дозволяють студентам наочно сприймати інформацію.

На базі профільних комп’ютерних аудиторій коледжу студенти вчяться працювати в програмах «Компас-3D», AutoCAD та SolidWorks. За допомогою цих програм студенти виконують креслення деталей та 3D моделі, формують складальні креслення пристроїв верстатів, виконують креслення для захисту курсових та дипломного проектів.

Велике значення приділяється практичному навчанню. Знайомство з обладнанням студенти починають в майстернях коледжу  працюючи на токарних верстатах. В якості підприємства бази практики виступає сучасна компанія ТОВ «МАГМА». Студенти охоче проходять практичне навчання на машинобудівному підприємстві ТОВ «МАГМА». ТОВ "Магма" є сучасним виробничим комплексом, створеним у 1996 році, що має у своєму складі спеціалізовані виробництва та випускає складну технічну продукцію.

Підприємство виготовляє нестандартне обладнання для різних галузей промисловості, підйомно-транспортне обладнання та запчастини для підприємств металургійної, гірничодобувної галузей, морських та річкових портів, машин та обладнання коксохімічних підприємств.

Галузеве машинобудування має тісний зв’язок с сучасним терміном «інжиніринг». Інжиніринг (англ. engineering, нім. Engineering)) — набір способів та методів, які компанія, підприємство, фірма використовує для проєктування власної діяльності.

 

 

Якщо ви талановитий та винахідливий, вам цікава техніка, вам подобається креслити та моделювати, тоді спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» чекає на вас.

  192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

Освітньо-професійна програма «Будівництво та цивільна інженерія».

Кваліфікація фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії (технік-дизайнер)

Термін навчання:

– на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;

– на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців.

Форма навчання денна  

Будівництво – це серце країни. Це одна з найбілш інвестованих і швидкозростаючих галузей, яка постійно розвивається.

    Фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії – це висококваліфікований молодший спеціаліст, який володіє знаннями та навичками з:

    – дизайну інтер’єру та екстер’єру;

    – кольорознавства і колористики;

    – архітектурного проектування;

    – інженерної геодезії;

   – моделювання та макетування;

   – будівельного матеріалознавства;

   – конструкції будівель і споруд, їх експлуатації і реконструкції.

    Під час навчання за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» у студентів формуються професійні компетенції інженерів-будівельників, які здійснюють проектування, будівництво та технічну експлуатацію промислових, цивільних, житлових  будівель та споруд.  В процесі навчання студенти оволодівають знаннями та навичками проектно-вишукувальної, будівельної, організаційно-управлінської та наукової діяльності. Випускники спеціальності отримують затребувану кваліфікацію що відкриває перед ними широкі перспективи у працевлаштуванні та подальшому професійному зростанні. Підготовка фахівців-будівельників здійснюється із застосуванням сучасних форм та методів навчання. Наші студенти освоюють програмні комплекси, які використовуються для проектування та інженерних розрахунків в будівництві – «AutoCAD», «ArchiCAD», «Inkscape», та ін.Під час навчання на спеціальності студенти проходять навчальні, геодезичну і виробничу практики. Спеціальність має широкий спектр обладнання та приладів для проведення практик на базі коледжу та в будівельних компаніях, під час яких студенти отримують навички та досвід роботи в обраній галузі. Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються в будівельні фірми на посади: технік-дизайнер, технік-доглядач, технік-інспектор, технік-проектувальник, макетник макетно-модельного проектування, дизайнер середовища та інші затребувані посади.

Побудуй своє майбутнє разом з нами!


   

Cпеціальность 131 «Прикладна механіка»

Галузі знань 13 «Механічна інженерія»

       Підготовку фахівців з прикладної механіки здійснює циклова комісія «Зварювальне виробництво», викладачі якої є послідовниками знань та багаторічного досвіду провідних інститутів та університетів, які розробляють перспективні технології та методи зварювання і впроваджують їх на сучасних машинобудівних підприємствах.

Наше кредо   «Запалити в серці студента дугу, да так, щоб вона палала усе його професійне життя!»

        Наші пріоритети:

 • відповідність змісту та організації навчального процесу освітнім стандартам та реальним умовам праці на сучасному виробництві;
 • забезпечення широких можливостей випускників з працевлаштування;
 • створення сучасного комплексного методичного забезпечення спеціальності: електронні мультимедійні посібники, відеофільми то що;
 • впровадження інноваційних та цифрових технологій у навчальний процес;
 • пошук, підтримка та стимулювання інтелектуальної та творчо обдарованої молоді;
 • формування здорового способу життя та запобігання негативним проявам серед студентської молоді.

        Більшість студентів випускників після закінчення коледжу за інтегрованою програмою продовжують навчання у ДВНЗ «ПДТУ» за обраним фахом, а також працюють провідними спеціалістами на підприємствах та установах міста, України та за її межами.

 Так ми працювали раніше.......

Так ми працюємо зараз .......