Open menu

Циклова комісія загальноосвітніх та загальнотехнічних дисциплін

Основним завданням циклової комісії є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців із фізико-математичних та природничих дисциплін за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр.

Проблема, над якою працює ЦК: «Розвиток творчого мислення студентів на заняттях з дисциплін фізико-математичного та природничого циклу з використанням інформаційних технологій».

Циклова комісія  забезпечує викладання таких дисциплін як: математика, вища математика, статистика, фізика і астрономія, фізика, хімія, біологія, інформатика, комп’ютерна техніка та інформаційні технології, комп’ютерна техніка та телекомунікації, основи інформатики і обчислювальної техніки, комп’ютерні технології в юридичній діяльності, інформаційні системи та технології, інформатика і обчислювальна техніка, комп'ютерна техніка та основи комп'ютерного моделювання, інформаційні технології та програмування.

Для забезпечення якості освітнього процесу обладнано спеціалізовані кабінети математики, фізики, хімії та інформатики.

Викладачі циклової комісії активно співпрацюють з усіма комісіями ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ», впроваджують інноваційні форми і методи навчання, регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях різних рівнів.

Голова комісії - Полякова Л.А.
 
 
Викладацький склад комісії :
П.І.Б. викладача Посада Посилання
 Балашова Л.В.  викладач  сторінка викладача
 Лузанова В.О.  викладач  сторінка викладача
 Поклонська К.О.  викладач  сторінка викладача
 Удачина Л.А.  викладач  сторінка викладача
 Шабанець С.О.  викладач сторінка викладача
 Сахно С.В.  викладач сторінка викладача
 Скрипченко О.О.  викладач  сторінка викладача
 Гусєв В.О.  викладач  сторінка викладача
 Савченко А.С.  викладач сторінка викладача