Open menu

151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Освітньо-професійна програма “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва ” (фаховий молодший бакалавр).

Спеціальність  засновано у 2003 році, ми маємо 20 років  досвіду підготовки та виховання висококваліфікованих фахівців в області автоматизації процесів управління.

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Термін навчання:

– на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;

– на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;

– на основі ОКР кваліфікований робітник – 2 роки 10 місяців.

Форма навчання денна, заочна

Голова комісії - Павлюченко О.А.
 

Викладацький склад комісії :

П.І.Б. викладача Посада Посилання
 Єсіпова О.Ю.  викладач   сторінка викладача
 Бут-Гусаім О.І.  викладач   сторінка викладача
 Залозний Р.В.  викладач   сторінка викладача
 Ландик О.Г.  викладач   сторінка викладача
 Сергеєва Н.В.  викладач   сторінка викладача
 Соловйов Д.С.  викладач  сторінка викладача
 Соломко Н.О.  викладач  сторінка викладача

           

Фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – це висококваліфікований молодший спеціаліст, який володіє знаннями та навичками з:

– метрології і засобів технологічного контролю;

– теорії автоматичного регулювання та автоматичних регуляторів;

– електротехніки та електричних вимірювань;

– автоматизації технологічних процесів;

– монтажу та налагодження технічних засобів автоматизованих систем;

– експлуатації та ремонту технічних засобів автоматизованих систем;

– програмування та програмного забезпечення;

– проектування систем автоматизації;

– комп’ютерної та мікропроцесорної техніки;

– автоматизованого елекроприводу.

Навчання за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з сучасним  обладнанням. Студенти працють у комп’ютеризованих аудиторіях, які обладнано сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки. Це дає змогу студентам досконало оволодіти комп’ютером, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців.

Викладачами спеціальності активно використовуються сучасні технології навчання під час проведення лекційних, практичних, семінарських і лабораторних занять (розв’язання ситуаційних вправ, семінари-презентації, семінари-дискусії, проблемні лекції, навчальні тести, заняття-екскурсії на підприємствах, застосовуються сучасні програмні продукти, робото- технічні конструктори , сучасні засоби демонстрації презентацій (візуальне супроводження занять у вигляді фільмів, відео-роликів, кольорових слайдів, тощо).

Цикл практичного навчання студентів спеціальності включає навчальні та виробничі практики.

Навчальна практика проводиться на базі спеціалізованих лабораторій та кабінетів коледжу під керівництвом викладачів спецдисциплін  і передбачає ознайомлення з основним контрольно-вимірювальним обладнанням, засвоєння студентами необхідних навичок у роботі з  отримання елементарних прийоми монтажу контрольних ліній, написання найпростіших програм керування з використанням платформи Arduino, що вкрай необхідно у майбутній роботі за спеціальністю. Після завершення  навчальної практики студенти отримують необхідні знання та вміння для проходження інших практик і подальшої роботи.

Велика увага приділяється організації практичного навчання студентів на виробництві. Проведена робота по укладанню довгострокових договорів з підприємствами регіону, серед яких ПрАТ ММК ім. Ілліча, ПрАТ МК Азовсталь.

Випускники спеціальності продовжують навчання на факультеті “Автоматизації та комп’ютерних технологій ” ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Не уявляєте свого життя без новітніх технологій? Хочете щодня вдосконалювати наш світ, брати безпосередню учать в розвитку інформаційних мереж, впроваджувати комп’ютерні технології та автоматизовані системи керування у всі сфери виробництва та життя людини?  Тоді запрошуємо  Вас до

 ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»!

Що є суттєвим і важливим в спеціальності  151 Автоматизація та

 комп’ютерно-інтегровані технології»?

МИ – В ТРЕНДІ!