Open menu

Шановні здобувачі, партнери, стейкхолдери, випускники!

Запрошуємо Вас взяти учать в громадському обговоренні та внесенні змін до освітньо-професійних програм!


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма "МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА"

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 18.01.2022 по 18.02.2022 року.


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка 

Освітньо-професійна програма "ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО"

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 18.01.2022 по 18.02.2022 року.


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  19 Архітектура та будівництво

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітньо-професійна програма "ОПОРЯДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА БУДІВЕЛЬНИЙ ДИЗАЙН"

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 18.01.2022 по 18.02.2022 року.


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм

Освітньо-професійна програма "Туристичне обслуговування"

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 07.10.2021 по 07.11.2021 року.


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма "Організація обслуговування на транспорті"

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 07.10.2021 по 07.11.2021 року.