Open menu

Перелік вступних конкурсних предметів (вступних екзаменів) у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

№ з/п

Галузі знань

Спеціальності

Назва предметів

Шифр

Найменування

Код

Назва

1

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

1. Українська мова 

2. Математика або фізика (на вибір вступника)

2

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова

2. Математика або фізика (на вибір вступника)

3

13

Механічна інженерія

133

Галузеве мешинобудування

1. Українська мова

2. Математика або фізика (на вибір вступника)

4

15

Автоматика та управління

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова та література

2. Математика або фізика (на вибір вступника)

5

27

Транспорт

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1. Українська мова

2. Математика або фізика (на вибір вступника)

6

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

1. Українська мова 

2. Математика або фізика (на вибір вступника)

7

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова 

2. Математика або фізика (на вибір вступника)

8

08

Право

081

Право

1. Українська мова 

2. Історія України або іноземна мова (на вибір вступника)

9 24 Сфера обслуговування 242 Туризм

1. Українська мова 

2. Географія або іноземна мова (на вибір вступника)

 

 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти (база – 9 класів)

№ з/п

Галузі знань

Спеціальності

Назва предметів

Шифр

Найменування

Код

Назва

1

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

1. Українська мова

2. Математика 

2

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова

2. Математика 

3

13

Механічна інженерія

133

Галузеве мешинобудування

1. Українська мова

2. Математика 

4

15

Автоматика та управління

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова

2. Математика 

5

27

Транспорт

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1. Українська мова

2. Математика 

6

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

1. Українська мова

2. Математика 

7

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова

2. Математика 

8

08

Право

081

Право

1. Українська мова 

2. Історія України 

9 24 Сфера обслуговування 242 Туризм

1. Українська мова

2. Географія