Open menu

Програми вступних випробувань:

1. Денна форма навчання

Програма з Географії  

Програма з Історії України

Програма з Математики

Програма з Української мови

2. Заочна форма навчання


Програми співбесіди:

українська мова

математика

фізика

історія України

географія

іноземна мова


Критерії оцінювання для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти:

Українська мова

Математика

Географія

Історія України 

Критерії оцінювання для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти:

українська мова

математика

фізика

історія України

географія

іноземна мова

Критерії оцінювання для абітурієнтів на основі ОКР кваліфікований робітник:

Менеджмент

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Галузеве машинобудування

Прикладна механіка