Open menu

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до Відокремленого структурного підрозділу «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» у 2023 році


Додаток ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Відокремленого структурного підрозділу «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» у 2023 році


Наказ №16-05 від 27січня 2022р. Про затвердження Правил прийому до коледжів ДВНЗ «ПДТУ» у 2022 році та Положень про приймальні комісії коледжів ДВНЗ «ПДТУ»


Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до Відокремленого структурного підрозділу "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" у 2022році


ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Відокремленого структурного підрозділу «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»