ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Вербицька Вікторія Вікторівна 

Голова циклової комісії правознавчих дисциплін

teacher61@mfk.ukr.education

Освіта-вища,  у 1992 році Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

В 2020 році приймала участь у розробці стандарту спеціальності 081 «Право».

Досвід практичної роботи за спеціальністю 36 років.

Педагогічний стаж 12 років.

Кваліфікаційна категорія «Викладач вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».

Сфера інтересів:  удосконалення практичної підготовки здобувачів освіти з метою  формування всебічно розвиненого, конкурентоспроможного фахового молодшого бакалавра на ринку праці, як запорука майбутнього працевлаштування, моніторинг кар’єрного росту випускників.

Дисципліни, які викладаються:

 Дисципліна Посилання 
 Кримінальне право (ПР)  навчальні матеріали
 Кримінальний процес (ПР)  навчальні матеріали
Адміністративне право (ПР)  навчальні матеріали
Трудове право (ПР) навчальні матеріали
Трудове право (МН) навчальні матеріали
Організація юридичної служби на підприємстві (ПР) навчальні матеріали
Навчальна практика (ПР) навчальні матеріали
Навчальна практика з рішення ситуацій (ПР) навчальні матеріали