ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

1. Закон України Про освіту

2. Закон України Про фахову передвищу світу

3. Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

4. Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

5. Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

6. Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти

7. Витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

8. Витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

9. Витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

10. Сертифікати про акредитацію