ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Тарасова Юлія Федорівна

Викладач вищої категорії.

Освіта-вища, закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Географія і біологія».

Стаж педагогічної діяльності – 30 років.

Підвищила кваліфікацію на КПК при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти з теми: «Використання мотиваційного та діяльнісного підходів на інтегрованих уроках географії та економіки» Свідоцтво від 05.06.2020  СПК № 02135804/06708-20.

       Учасник регіональних та всеукраїнських науково-практичних конференцій  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», «Маріупольський державний університет», інтернет-конференцій на платформах «На урок», «Всеосвіта». Автор навчальної програми курсу «Основи школи здоров’я» рекомендованої МОН України,  11 статей у фахових виданнях, збірниках конференцій. Керівник постійно діючого студентського гуртка «Світ Географії»

Дисципліни, які викладає:

  Дисципліна Посилання 
  Географія (МН)  навчальні матеріали
  Географія (ПР)  навчальні матеріали
  Географія (ОТ)  навчальні матеріали
  Географія (Е)  навчальні матеріали
  Географія (МА)  навчальні матеріали
  Географія (ОМЛ)  навчальні матеріали
  Географія (ОБД)  навчальні матеріали
  Географія (ЗВ)  навчальні матеріали
  Географія (АХ)  навчальні матеріали
  Рекреаційна географія (ОТ) навчальні матеріали
  Туристичне країнознавство (ОТ) навчальні матеріали
  Географія туризму (ОТ) навчальні матеріали