ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

 

 

Синдецька Аліна Володимирівна

Викладач правознавчих дисциплін  

Кандидат юридичних наук     

       teacher59@mfk.ukr.education

 

 

Освіта - вища, у 2009 році закінчила Національний університет Державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство». В 2019 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті держави і права ім. І.М.Корецького НАН  України за темою «Цивільно-правова охорона винаходів в Україні»

Досягнення - має понад 25 наукових робіт: 11 наукових статей, з них 10 – у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних науково-метричних баз, 1 – у зарубіжному виданні; понад 13 − тези опублікованих за результатами науково-практичних конференцій та круглих столів.

У 2016 році була членом Маріупольської міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

У 2017 році почала працювати у групі експертів з питань реалізації Національного проекту з розробки політики з інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах.

Кваліфікаційна категорія «Викладач вищої категорії»

Педагогічний стаж 12 років.

Сфера інтересів: Робота з обдарованою студентською молоддю з метою всебічного розвитку наукового та творчого потенціалу здобувачів освіти. Формування у здобувачів освіти активної громадянської позиції, соціальної, правової та політичної культури.

Дисципліни, які викладаються:

 Дисципліна Посилання 
 Теорія держави та права (ПР)  навчальні матеріали
 Діловодство (ПР)  навчальні матеріали
 Діловодство (МН)  навчальні матеріали
 Цивільне та сімейне право (ПР)  навчальні матеріали
 Цивільний процес (ПР)  навчальні матеріали