ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

   Сергеєва Наталя Вікторовна

    Освіта - вища

    Ждановський металургійний інститут -1981 р..Спеціальність за дипломом- «Електропостачання промислових підприємтсв міст і сільського господарства», інженер- електрик.

     Стаж безпосередньої педагогічної роботи -26 р.

     Результати попередньої атестації- спеціаліст 1 (першої) кваліфікаційної категорії

Дисципліни, які викладає:

 Дисципліна Посилання 
 Основи стандартизації (Е)  навчальні матеріали

Електроустаткування промислових підприємств

та цивільних споруд (Е)

 навчальні матеріали
Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування (Е)  навчальні матеріали
Електричні  вимірювання (Е) навчальні матеріали
Керівництво ДП (Е) навчальні матеріали