ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Романенко Ніна Валеріївна

викладач циклової комісії «Транспортні технології» ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»,

викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

ninaromanenko83@gmail.com

Освіта-вища, Приазовський державний технічний університет (2004 рік).

Спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті (за видами).

Аспірантура Національного транспортного університету, м. Київ (2008 рік).

Досвід викладацької діяльності 17 років.

Учасник Всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, круглих столів, форумів.

Коло наукових інтересів: удосконалення технології автомобільних вантажних перевезень, сучасні прогресивні методи організації автомобільних вантажних перевезень, основні проблеми щодо організації процесу дорожнього руху тощо.

Дисципліни, які викладає:

  Дисципліна Посилання 

 Правила і безпека дорожнього руху (АХ ПЗСО)

навчальні матеріали
Логістика (АХ ПЗСО) навчальні матеріали
Логістика (МН) навчальні матеріали
Матеріалознавство та експлуатаційні матеріали на автомобільному транспорті (АХ) навчальні матеріали
Організація автомобільних вантажних перевезень (АХ) навчальні матеріали
Керівництво ДП (АХ) навчальні матеріали