ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Засідання педагогічної ради №1 від 30.08.2021 року

Засідання педагогічної ради №2 від 12.10.2021 року

Засідання педагогічної ради №3 від 26.10.2021 року

Засідання педагогічної ради №4 від 17.11.2021 року