ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Засідання методичної ради №1 від 27.08.2021 р.

Засідання методичної ради №2 від 07.09.2021 р.

Засідання методичної ради №3 від 16.11.2021 р.