ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

 

Правила прийому на навчання на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до Відокремленого структурного підрозділу "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"