ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ – ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ