ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Гулузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма "Організація обслуговування на транспорті", 2021 рік

Освітньо-професійна програма "Організація обслуговування на транспорті", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Менеджмент", 2016 рік


Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право

Освітньо-професійна програма "Правознавство", 2021 рік

Освітньо-професійна програма "Правознавство", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Право", 2016 рік


Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Освітньо-професійна програма "Зварювальне виробництво", 2021 рік

Освітньо-професійна програма "Зварювальне виробництво", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Зварювальне виробництво", 2016 рік


Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Освітньо-професійна програма "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях", 2021 рік

Освітньо-професійна програма "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Галузеве машинобудування", 2016 рік


Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд", 2021 рік

Освітньо-професійна програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 2016 рік


Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва", 2021 рік

Освітньо-професійна програма "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології", 2016 рік


Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн", 2021 рік

Освітньо-професійна програма "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Будівництво та цивільна інженерія", 2016 рік


Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Спеціальність 242 Туризм

Освітньо-професійна програма "Туристичне обслуговування", 2021 рік

Освітньо-професійна програма "Туристичне обслуговування", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Туризм", 2016 рік


Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 275 Транспортні технології (за видами)

Спеціалізація 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Освітньо-професійна програма "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті", 2021 рік

Освітньо-професійна програма "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)", 2016 рік