ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Опитування випускників для з’ясування задоволеності процесом навчання за освітньо-професійною програмою

Шановні випускники!

Запрошуємо вас взяти участь в опитуванні з метою з’ясування задоволеності організацією та процесом навчання. Ваша участь в опитуванні анонімна, ці дані будуть корисні для поліпшення підготовки випускників.

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціальність 081 Право

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціальнсіть 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність 151 Автоматизація та комп`ютерно інтегровані технології

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність 242 Туризм

Спеціальність 275.03 Транспортні технології (на автомоюільному транспорті)