ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Опитування щодо корупції в процесі навчання

Шановні  студенти!

Запрошуємо вас взяти участь в опитуванні з метою виявлення проблем в процесі освітнього навчання. Ваша участь в опитуванні анонімна.

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціальність 081 Право

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціальнсіть 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність 151 Автоматизація та комп`ютерно інтегровані технології

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність 242 Туризм

Спеціальність 275.03 Транспортні технології (на автомоюільному транспорті)