ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Опитування роботодавців щодо якості підготовки за освітньо-професійними програмами 
 

Шановні роботодавці!

Запрошуємо вас відповісти на запитання анкети, метою якої є оцінка якості підготовки фахівців – випускників ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ». Анкетування анонімне.

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціальність 081 Право

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціальнсіть 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність 151 Автоматизація та комп`ютерно інтегровані технології

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність 242 Туризм

Спеціальність 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)