ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Опитування педагогічних працівників щодо освітньо-професійних програм
 

Шановні викладачі!

Запрошуємо вас взяти участь в опитуванні щодо впровадження освітньо-професійної програми. Ваша участь в опитуванні анонімна, відповіді будуть використані для поліпшення якості навчання.

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціальність 081 Право

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціальнсіть 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність 151 Автоматизація та комп`ютерно інтегровані технології

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність 242 Туризм

Спеціальність 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)