ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

 

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін
Голова комісії Карбан Н.В.
Cклад комісії: Балашова Л.В., Березіна І.І., Губіна С.П., Краснопьоров Р.М.,  Подколзіна І.М., Сліпецька Л.Л., Славінська Л.М., Терентьєва Л.В., Остапчюк К.В., Глазуріна Н.І.
 
 
 
 
Циклова комісія  правознавства та соціально-економічних дисциплін
Голова комісії Табала О.Е.
Cклад комісії: КащеєвЛ.В., Алексєєв О.С. (з.с.), Бояренко С.М., Вербицька В.В., Войцешек Т.В. (з.с.), Євдокимов В.П., Зайцева О.В., Захарова Л.В., Коротич Г.В. (в.с.), Лопатнюк К.О., Лузан А.В., Маркова Н.А., Ракович Є.О., Салькова  Н.В., Скорик Г.П., Хомич Г.М. (з.с.), Ярмак С.О.
 
 
 
Циклова комісія філологічних дисциплін
Голова комісії Лісіцина М.В.
Cклад комісії: Забільський О.В., Башкатова Н.М., Гладун О.В., Литвиненко І.Ф., Ленцова Л.Ф., Михайлюк Л.Ю., Пономарьова І.В., Сагірова К.С., Чебанова Л.К., Федосова А.Ю