ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

 Мітус Марина Володимирівна

  Посада - завідувач навчальної лабораторії, викладач машинобудівних та загальнотехнічних  дисциплін

  Освіта - вища,  ДВНЗ  «Приазовський державний технічний університет» 2012р

 Спеціальність за дипломом  «Технологія  машинобудування»(кваліфікація-спеціаліст з інженерної механіки)

 Стаж безпосередньої педагогічної роботи - 10 років

 Місце роботи    ВСП «МФК  ДВНЗ «ПДТУ»

 Стаж роботи на  посаді завідувач навчальної лабораторії  6 років

Дисципліни, які викладає:

 Дисципліна Посилання 
 Інженерна графіка - ЗВ  навчальні матеріали
 Креслення  - АХ  навчальні матеріали
 Інженерна та комп'ютерна графіка - АХ  навчальні матеріали
 Інженерна та комп'ютерна графіка -Е  навчальні матеріали
 Нарисна геометрія та інженерна графіка - МА навчальні матеріали
 Технологія металів - ЗВ навчальні матеріали
 Технологія конструкційних матеріалов -ОМЛ навчальні матеріали
 Креслення і перспектива - ОБД навчальні матеріали
 Основи САПР - ОМЛ навчальні матеріали
 Стандартизація в машинобудуванні - ОМЛ

навчальні матеріали

 

Статті та публікації

2021 - Мітус М.В. Професійна діяльність сучасного викладача: виклики та пріоритети/ МітусМ.В./ Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи.Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів освіти. Тези доповідей учасників конференції. Том 1-Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2021 р. – 265с.            

2021 - Мітус М.В. «Перспективи використання 3d-друку в ливарному виробництві / Мітус М.В., студент Чудинова Є. /: Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів освіти. Тези доповідей учасників конференції. Том 2 – Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий  коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2021 р. – 265 с 

2021 - Мітус М.В. «Адитивні технології  в Україні»/ Мітус М.В., студент Абрамова К. /: Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів освіти. Тези доповідей учасників конференції. Том 2 – Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2021 р. – 265 с 

Виступи та доповіді

01.2017 виступи на засіданні ЦК з теми «Можливості та функції електронного підручника при вивченні нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки»

03.2021 виступи на засіданні ЦК з теми «Мотивація студентів у сучасних умовах навчання»

05.2021 виступ на ІІІ Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів освіти. «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи з темою «Професійна діяльність сучасного викладача: виклики та пріоритети» тема «Професійна діяльність сучасного викладача: виклики та пріоритети».