ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Мітін Антон Олександрович.

Освіта - вища, cпеціальність за дипломом  «Технологія та устаткування зварювання».

Місце роботи     ВСП Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»

Викладач зварювальних дисциплін, виконує обов’язки куратора академічної групи, виконує обов’язки голови циклової комісії «Зварювальних дисциплін», виконує обов’язки голови регіонального метод. об’єднання. Член науково-методичної підкомісії з розробки «Освітнього стандарту фахової передвищої освіти спеціальності 131 «Прикладна механіка». Є розробником положення з проведення конкурсу професійного майстерства «Зварювальник», приймав участь в розробці положення та завдання для проведення обласної олімпіади зі зварювальних дисциплін. Займається підготовкою студентів до участі в  олімпіадах та інших  заходах коледжу, міста, області та Украйни, в професійних конкурсах WorldSkills Ukraine тощо. Також приймає активну участь в конференціях різного рівня та є членом групи з підготовки та проведення всеукраїнської науково - практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи». Постійно підвищує свою кваліфікацію шляхом самоосвіти, вивчення освітніх курсів з певних тем та стажування на провідних підприємствах міста.

Дисципліни, які викладає:

  Дисципліна Посилання 
 Технологічні основи зварювання плавленням навчальні матеріали

 Обладнення електричного зварювання плавленням

навчальні матеріали

 Газотермічна обробка матеріалів

навчальні матеріали

 Виготовлення зварних конструкцій

навчальні матеріали
 Технологічне устаткування навчальні матеріали