ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

    Мартинова Тетяна Михайлівна

    Викладач спецдисциплін вищої кваліфікаційної категорії ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»

    tmart24952@gmail.com

    Освітаища, Московський енергетичний інститут 1971-1977, інженер електронної техніка, спеціальність «Напівпровідникові та мікроелектронні прилади»

    Місце роботи - ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ  «Приазовський державний технічний університет»

    Стаж роботи 20 років

   Методична проблема-Застосування технологій особистісно-орієнтованого навчання при практико-орієнтованому підході в підготовці фахових спеціалістів з автоматизації

Дисципліни, які викладає:

  Дисципліна Посилання 
  Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем   (група МА, 4 курс 7 семестр, 3 курс 5 семестр)  навчальні матеріали

 Основи промислової електроніки, мікросхемотехніки та автоматики (група Е, 3 курс 5 семестр)

 навчальні матеріали

 Налагодження електроустаткування

(група Е, 4 курс 7 семестр)

 навчальні матеріали

  Загальна електротехніка та електроніка 

(група ОМЛ, 2 курс 3 семестр) 

навчальні матеріали

 Електротехніка з основами електроніки  

(група ЗВ, 2 курс 4 семестр)

навчальні матеріали

 Електроніка, мікроелектроніка та схемотехніка

 (група МА,2 курс 4 семестр)

навчальні матеріали
 Вимірювальна практика (група МА, 2 курс 4 семестр) навчальні матеріали

Публікації

- Збірник матеріалів І Регіональної конференції «Студентська наука-погляд в майбутнє», тема «Волоконно-оптичні датчики температури і тиску», 2018 р.

- Збірник тез І Всеукраїнської  конференції «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи»,  тема «Формування якостей конкурентоспроможної особистості в процесі навчання молодших спеціалістів з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій». Маріуполь. 2019 р.

- Збірник тез ІІ Всеукраїнської  конференції «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи», тема «Особливості мотивації студентів при викладанні спецдисциплін з автоматизації в дистанційній освіті» Маріуполь. 2020 р.

Досягнення

- І Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи» МК ДВНЗ «ПДТУ» 17.05.2019 р. «Формування якостей конкурентоспроможної особистості в процесі навчання молодших спеціалістів з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій». Сертифікат.

- VII Регіональної науково-теоретичній конференції «Електротехніка навколо нас: прогрес електротехнологій, проблеми, перспективи» 20.12.2019 р. Сертифікат

- ІІ Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи» 14-15.05.2020 «Особливості мотивації студентів при викладанні спецдисциплін з автоматизації в дистанційній освіті». Сертифікат.

 - ІІІ Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи» 13-14.05.2021. Сертифікат

Форми та результати підвищення кваліфікації

 - Національна академія педагогічних наук ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кафедра філософії і освіти дорослих. Випускна робота «Використання технології проблемного навчання при викладанні спецдисциплін з автоматизації технологічних процесів» (210 год.) 2019 – 2020 н. р.   

- ІІ Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи». Сертифікат (4 год.). Травень, 2019-2020 р.

- ІІІ Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи». Сертифікат (4 год.), 13-14.05 2021 р.

- VII Регіональної науково-теоретичної  конференції «Електротехніка  навколо нас: прогрес електротехнологій, проблеми, перспективи». Сертифікат (2 год.), 2021р.

- Платформа масових онлайн-курсів Prometheus Сертифікат (60 год.). Жовтень, 2020 р

- Платформа масових онлайн-курсів Prometheus Сертифікат (80 год.). Вересень, 2021 р

​​​​​​​Стажування

- Управління навчання та розвитку персоналу ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПРАТ «ММК ім. Ілліча», Управління автоматизації (120 год), 2019 р