ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

     

Мартиненко Олена Євгенівна

Посада– голова ЦК Електротехнічних дисциплін.

Освіта: вища 

  1.Харьковська академія міського господарства -1997р. Спеціальність за дипломом-«Системи управління рухомим складом ЕТ», спеціаліст, інженер-електромеханік; 

  2. Приазовський державний університет- 2019 р.. Спеціальність за дипломом – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», магістр.

 Стаж безпосередньої педагогічної роботи -16 років. 

Результати попередньої атестації - спеціаліст 1 (першої) кваліфікаційної категорії. Викладає наступні

Дисципліни, які викладає:

Дисципліна Посилання 
 Вступ до фаху (Е)  навчальні матеріали
 Електропостачання підприємств і цивільних споруд (Е)   навчальні матеріали
 Основи електроприводу (Е)   навчальні матеріали
 Основи проектування та конструювання електроустановок (Е)   навчальні матеріали
 Електричні машини (Е)  навчальні матеріали
 Надійність електроприводів (Е)  навчальні матеріали
 Електричні апарати (Е)  навчальні матеріали
 Енергозбереження (Е)  навчальні матеріали
 Системи керування електричним приводом (Е)  навчальні матеріали
 Електромонтажна практика (Е)  навчальні матеріали
 Навчальна практика на виробництві (Е)  навчальні матеріали
 Технологічна (експлуатаційна) практика на виробництві (Е)  навчальні матеріали
 Переддипломна практика (Е)  навчальні матеріали
 Керівництво ДП (Е) навчальні матеріали

Публікації

-Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспектива 2017» Маріупольський будівельний коледж -  стаття «Застосування та використання змінного струму», «Енергія та ії практичне використання»;

-Регіональна науково-практична конференції «Енергетика, економика, менеджмент, логістика»-2019 р. ДВНЗ «ПДТУ» - стаття «Альтернативна енергетика»;

-8 Регіональна науково-практична конференція «Електротехніка» 2018 р. ДВНЗ «ПДТУ»  

-стаття «Електромагнітні хвилі в житті людини»;

-Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспектива-2019» Маріупольський будівельний коледж- стаття «Енергія змінного струму»;

-Міжнародна науково-технічна конференція «Університетська наука-2019» ДВНЗ «ПДТУ» -стаття «Соціальна робота викладача»;

-1 Всеукраїнська науково-практична конференція «Транспортні технології з погляду сучасної молоді» МПФК  2020 р. – стаття «Роль тестування в дистанційному навчанні», «Розвиток транспорту на електричній тязі в історичному аспекті», «Умови покращення екологічної та енергоефективної ситуації на транспорті», «Ефективність продукції автоматизації для транспортної галузі»

-2 Обласна науково-практична конфереенція  «Інформаційні системи та інноваційні технології в сучасному суспільстві» МПФК 2020 р. – стаття «Використання сервісу ONLINE TEST PAD в навчальному процесі»;

-Міжнародна науково - практична інтернет - конференція «Розвіток освіти, науки та бізнесу:результати 2020» м.Дніпро –стаття «Використання інженерно-компьютерних технологій в процессі  навчання студентів в сучасних умовах»;

-Міжнародна науково-технічна конференція «Університетська наука-2020» ДВНЗ «ПДТУ»  - стаття «Методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення електротехнічних дисциплін»;

-Регіональна науково-практична конференція ДВНЗ «ПДТУ» -«Транспорт. Енергетика.Екологія. Міжнародні перевезення: питання теорії та практики» Маріуполь, 2020р.- стаття «Технологія  NEUTRINOVOLTAIC»;

-Всеукраїнська наукова конференціїя «Перспектива-2020» Маріупольський будівельний коледж - стаття «Математика у моїй майбутній професії електрика».

-3 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи» МФК ДВНЗ «ПДТУ» 2021 р.- стаття «Використання  сервісу online test pad, комп'ютерного симулятору «everycircuit», робота з месенджерем discord при викладанні електротехнічних дисциплін»;

-2 Всеукраїнська науково-практична конференція «Транспортні технології з погляду сучасної молоді» МПФК  2021 р.– стаття «Історія розвитку електробусів», «Використання сучасних джерел енергії на транспорті»;

-3 Обласна науково-практична конфереенція  «Інформаційні системи та інноваційні технології в сучасному суспільстві» МПФК 2021 р.-стаття  «Використання інтерактивних симуляцій PhET у навчанні».

Форми та результати підвищення кваліфікації

-Майстер-клас «Національна свідомість викладача-необхідна умова національно-патріотичного виховання студентів» МПФК – 2018 р.;

-Онлайн вебінар «Онлайн інструменти для навчання та оцінювання» Українського державного універсітету залізничного транспорту  Київ-2019 р.;

-Всеосвіта – вебінар «Дистанційна освіта та онлайн вимір:організація безпечних онлайн уроків», «Основи дизайну для педагогів» 2019 р.;

-2 Обласна науково-практична конфереенція  «Інформаційні системи та інноваційні технології в сучасному суспільстві» МПФК 2020 р.;

-1 Всеукраїнська науково-практична конференція «Транспортні технології з погляду сучасної молоді» МПФК  2020 р.;

-ATOMSHUB – Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн безпека» 2020 р.;

-Науково-практична конференція до 90 річчя ДВНЗ «ПДТУ»  «Транспорт. Енергетика. Логістика» -2020 р.;

-Академія інноваційного розвитку освіти -  вебінар «Використання ІКТ для ефективного планування й виконання справ» -2020 р.;

-МПФК семінар «Підготовка документації щодо складання рейтингових списків студентів для призначення стипендії» 2020 р.;

-МПФК  семінар «Використання навчальної платформи Google Classroom для організації освітнього процесу в коледжі» 2020 р.;

-МПФК  семінар «Організація виховної роботи під час дистанційного навчання» 2020 р.;

-МПФК  семінар «Організація роботи з адаптації першокурсників» 2019 р.;

-МПФК  семінар-практикум «Мова-головна ознака і символ нації та народу» 2020 р.;

-International Medical Corps  тренінг «Управління стресом під час спалаху Covid 19»-2020 р.;

-Вінницький інстітут ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» -«Інклюзивне навчання та дистанційна освіта» -2020 р.;

-НМЦ Віртуальний дискусійний майданчик «Сучасні тренди створення електронного освітнього контенту: практичний аспект» -2021 р.;

-МПФК «Застосування проєктних технологій при організації змішанного навчання» 2021 р.;

-Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи» - 2021 р.- Білоцерківський інститут непреривної професійної освіти;

-Центр розвитку стартапів 1991 Mariupol онлайн-курс для викладачів вищої освіти «Startup course universite edition» 2021 р.;

-3 Обласна науково-практична конфереенція  «Інформаційні системи та інноваційні технології в сучасному суспільстві» МПФК 2021 р.;

-2 Всеукраїнська науково-практична конференція «Транспортні технології з погляду сучасної молоді» МПФК  2021 р..

Досягення студентів

-Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспектива 2017» Маріупольський будівельний коледж –сертифікати;

-8 Регіональна науково-практична конференція «Електротехніка» 2018р. ДВНЗ «ПДТУ»  – гран-прі, 1 місто;

-Регіональна Міжвузівська конференція «Електротехніка навколо нас» Електромеханічного коледжу м.Маріуполь 2020 р.-сертификати;

-Регіональна науково-практична конференція ДВНЗ «ПДТУ» 2020 р. «Транспорт. Енергетика. Екологія. Міжнародні перевезення: питання теорії та практики» -сертифікати;

-I Всеукраїнська науково-практична конференція  «Транспортні технології з погляду сучасної молоді» ВСП «МПФК ДВНЗ «ПДТУ» 2020 р. -сертифікати;

-Науково-практична конференція до 90 річчя ДВНЗ «ПДТУ»   «Транспорт. Енергетика. Логістика» -2020 р. –сертифікати;

-12 Всеукраїнська науково-практична конференція «Транспортні технології та логістика» м.Львів 2020 –сертифікат;

-ІІ обласна науково-практична конференція «Інформаційні системи та інноваційні технології в сучасному суспільстві» ВСП «МПФК ДВНЗ «ПДТУ» 2020 р.- сертифікат;

-15 Регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука-перші кроки» ДВНЗ «ПДТУ» 2021 р. -Секція електроенергетичні комплекси та системи -3 місце;

-ХІ Регіональна науково-практична конференція «ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГІЯ, ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ» ДВНЗ «ПДТУ» - 3 місце;

-III Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи» 2021 р. МФК ДВНЗ «ПДТУ» - 2 місце.

Стажування

       -Маріупольські магістральні електричні мережі ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» 2017р.;

       -ЧАО «МК «Азовсталь» -корпоративний університет- стажування за програмою  «Педагогічний мінімум та комп’ютерні технології»- 2018 р.;