ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Горячова Наталія Володимирівна

Посада: викладач

Науковий ступінь:  доктор філософії

Освіта - вища,  у 2015р. закінчила  Приазовський державний технічний університет за спеціальністю  «Інтелектуальна власність», та здобула кваліфікацію професіонал з  інтелектуальної власності. Протягом 2016-2020 рр. навчалась в аспірантурі Донецького  національного  університету імені Василя Стуса, за спеціальністю 051 «Економіка». Після закінчення аспірантури у 2021 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Інтелектуальні інвестиції в інноваційній діяльності підприємства» за спеціальністю 051 «Економіка»

Наукові інтереси:  інтелектуальні інвестиції в інноваційній діяльності підприємств.

 Дисципліни, які викладаються:

 Дисципліна Посилання 
 Економічна теорія(АХ ПЗСО)  навчальні матеріали
 Економічна теорія(ОТ) навчальні матеріали
 Економіка підприємства(АХ)  навчальні матеріали
 Економічні зв’язки та ЗЕД(АХ)  навчальні матеріали
 Економіка підприємства(МН) навчальні матеріали
 Економічний аналіз(МН) навчальні матеріали
Фінанси підприємства(МН) навчальні матеріали
Комерційна діяльність на транспорті(МН) навчальні матеріали
Основи економічної діяльності(ПР) навчальні матеріали
Комерційна робота(АХ) навчальні матеріали
Організація і планування роботи  підприємства(АХ) навчальні матеріали
Основи  підприємства(МН) навчальні матеріали
Методичні вказівки
до виконання економічної частини дипломного проекту
навчальні матеріали

Наукова діяльність: Впровадження наукових досліджень в IEGL – International experts guest lecture program of IGRAD (Institute of Global Research and Development), New York, USA. Учасник науково-дослідних робіт Донецького національного університету імені Василя Стуса (номер держреєстрації 0117U004138.) у рамках якої побудовано економіко-математичну модель трансферу знань. Щорічно оприлюднює результати своїх досліджень у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. Загальна  кількість наукових праць – 36, з них: 16 наукових статей у фахових виданнях в Україні, Білорусії, Югославії, Франції, 18 тез доповідей на науково-практичних конференціях в Україні, Ізраїлі, Туреччині та 1 патент на корисну модель. Присвоєно номер orcid: 0000-0001-9889-3713

Участь у міжнародних проєктах:

Проходила міжнародне науково-педагогічне  стажування в ISMA University of Applied Sciences  (м. Рига, Латвія) Тема: «Теорія та практика науково-педагогічного підходу в освіті» (Сертифікат № 1-22/01-22, 13.12.2021 р. -13.01.2022 р.).

Статті у закордонних виданнях:

  1.  Horiachova N. Evaluation of the European segment of the market of intellectual investments and participation of Ukraine. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics  Journal SEPIKE. Frankfurt, Deutschland, Poitiers, France, Los Angeles, USA. 2018.  Edition 19. Journal 1.  Р.  110-119.
  2. Горячева Н. В. Развитие инновационной деятельности на промышленных предприятиях. Вестник Белорусского государственного университета транспорта. Наука и транспорт.  Белоруссия.  2018. № 1. С. 136-144.
  3. Горячова Н. В. Інтелектуальна власність в інноваційному розвитку міжнародної економіки. Economic and law paradigm of modern society.  Scientific Journal by Open Europe. 2017. № 2. С. 51-58.

Патенти:

Патент на корисну модель №70524 «Контейнер для транспортування та зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок».