ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Козельська Катерина Анатоліївна

викладач циклової комісії «Транспортні технології»

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ», викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

ekaterinakozelskaa2@gmail.com

Освіта-вища. У 2014 році закінчила ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», здобула кваліфікацію наукового співробітника в транспортній галузі НК №47451381 від 01.07.2014.

Підвищення кваліфікації: У 2020 році підвищила кваліфікацію за освітньо-професійною програмою «Викладачі закладів фахової передвищої освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, свідоцтво  СП 35830447/1543-20 від 25.09.2020р. Пройшла навчання у ТОВ «Учбово-експертний центр з охорони праці», посвідчення № 555 від 10.03.2020. Пройшла курси підвищення кваліфікації за навчальною програмою «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника на прикладі дисциплін «БДЖ» та « Охорона праці», м. Полтава ВНЗ  «Полтавський університет економіки і торгівлі», сертифікат ПК 01597997/00333-2021.

Наукова робота: автор 13 публікацій у фахових виданнях та збірниках конференцій. Співвиконавець науково-дослідницької держбюджетної теми: «Механізм формування стратегії сталого розвитку логістичних систем в умовах євроінтеграції України»

Коло інтересів:  з жовтня  2020 року -організатор та керівник регіональної науково- теоретичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі транспорту».

Дисципліни, які викладає:

  Дисципліна Посилання 

Транспортна географія (АХ)

навчальні матеріали

Організація автомобільних міжнародних перевезень (АХ)

навчальні матеріали

Спеціалізований рухомий склад (АХ ПЗСО)

навчальні матеріали
Спеціалізований рухомий склад (АХ) навчальні матеріали

Основи охорони праці (АХ ПЗСО)

навчальні матеріали
Основи охорони праці (АХ) навчальні матеріали
Основи охорони праці (МН) навчальні матеріали
Основи охорони праці (ОТ) навчальні матеріали
Охорона праці в галузі (АХ) навчальні матеріали
Охорона праці в галузі (МН) навчальні матеріали

БЖД (АХ)

навчальні матеріали
БЖД (МН) навчальні матеріали
БЖД (ОМЛ) навчальні матеріали
БЖД (ОТ) навчальні матеріали
Організація транспортного обслуговування (ОТ) навчальні матеріали
Правіла и безпека дорожнього руху (МН) навчальні матеріали
Технологічна практика (АХ) навчальні матеріали
Переддипломна практика (АХ) навчальні матеріали
Керівництво ДП (АХ) навчальні матеріали