ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Шановні здобувачі, партнери, стейкхолдери, випускники!

Запрошуємо Вас взяти учать в громадському обговоренні та внесенні змін до освітньо-професійних програм!


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм

Освітньо-професійна програма "Туристичне обслуговування"

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 07.10.2021 по 07.11.2021 року.


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма "Організація обслуговування на транспорті"

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 07.10.2021 по 07.11.2021 року.