ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

         Кращенко Марина Майславівна

mkrasenko105@gmail.com

Кращенко М.М., психолог 2 категорії, викладач циклової комісії «транспортного менеджменту та туризму». Закінчила  Донецький інститут ринку та соціальної політики за спеціальністю «Психологія»,  та здобула кваліфікацію психолог. Член профспілки викладачів. Викладач 2 категорії, викладає  навчальні дисципліни  «Основи психології», «Основи психології та педагогіки», «Основи самоосвіти та психологія». Педагогічний стаж  14 років. Як викладач має належний професійний  рівень знань, які вміло і доступно передає студентам.

Дисципліни, які викладає:

  Дисципліна Посилання 

 Основи психології(МН)

навчальні матеріали

Основи психології та педагогіки(ЗВ)

навчальні матеріали

Основи самоосвіти та психологія(ОТ)

навчальні матеріали