ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

 

 

Глазиріна Тетяна Михайлівна

Викладач першої категорії

Глазиріна Т.М., викладач хімії та біології першої категорії ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ». Закінчила Донецький Державний технічний університет, за спеціальністю «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» та має кваліфікацію «інженер-хімік-технолог».

Працює викладачем хімії та біології  з 2010 року.

Дисципліни, які викладає:

  Дисципліна Посилання 
Хімія (ОТ)  навчальні матеріали
Хімія (ОБД) навчальні матеріали
Хімія (ПР) навчальні матеріали
Хімія (МН) навчальні матеріали
Біологія (ОБД) навчальні матеріали
Біологія (ОТ) навчальні матеріали
Біологія (ПР) навчальні матеріали
Біологія (МН) навчальні матеріали

Статті та публікації

2020 - Глазиріна Т.М. Емоції та мотивації/Т.М. Глазиріна//Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи/ ІІ Всеукраїнська конференція студентів та викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти. Тези доповідей.- Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет, 2020 - с.157.

2020 - Глазиріна Т.М. Проблеми біологічної безпеки ХХІ століття/ Т.М. Глазиріна, К. Шаталова//Молодіжна наука у контексті суспільно-економічного розвитку країни: збірник тез доповідей учасників ІV Міжнародної учнівсько-студентської конференції, Черкаси, 15 грудня 2020 -. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020 - с. 185.

2021 - Глазиріна Т.М. Біологічні особливості мислення людини/Т.М. Глазиріна//Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи/ ІІ І Всеукраїнська конференція студентів та викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти. Тези доповідей.- Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет, 2021.- том 2, с.278.

2021 - Глазиріна Т.М. / Проблеми біологічної безпеки ХХІ століття/ Т.М. Глазиріна, К. Шаталова//Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи/ ІІ І Всеукраїнська конференція студентів та викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти. Тези доповідей.- Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет, 2021.- том 2, с. 262.

2021 - Глазиріна, Т. М. Біологічні особливості мислення людини [Електронний ресурс] / Т. М. Глазиріна // Університетська наука - 2021: тези доп. Міжнар. науково-техн. конф. (Маріуполь, 19–20 травня 2021 р.): в 4 т. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2021. – Т. 2. – С. 204. – Режим доступу: http://eir.pstu/handle/123456789/31363