ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Циклова комісія транспортного менеджменту та туризму є випусковою, забезпечує підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Організація обслуговування на транспорті») та 242 «Туризм» (освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування»).

Викладачі циклової комісії проводять усі необхідні види навчальних занять, практичну і теоретичну підготовку, методичну і виховну роботу, спрямовану на реалізацію здобувачами освіти своїх здібностей, досягнення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, підготовку до активної професійної  діяльності.


     Основні напрямки роботи циклової комісії:


      Циклова комісія працює над вирішенням таких завдань:

Голова комісії - Губіцька Інна Іванівна
 

 

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 073 Менеджмент

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 242 Туризм

Викладацький склад комісії :

П.І.Б. викладача Посада Посилання
 Долгополова К.М.  викладач  сторінка викладача
 Козельська К.А.  викладач  сторінка викладача
 Пацибіна А.А.  викладач  сторінка викладача
 Стєпнова Н.І.  викладач сторінка викладача
 Чемерис І.М.  викладач сторінка викладача

  Менеджмент

 

Туризм