ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Циклова комісія транспортного менеджменту та туризму є випусковою, забезпечує підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Організація обслуговування на транспорті») та 242 «Туризм» (освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування»).

Викладачі циклової комісії проводять усі необхідні види навчальних занять, практичну і теоретичну підготовку, методичну і виховну роботу, спрямовану на реалізацію здобувачами освіти своїх здібностей, досягнення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, підготовку до активної професійної  діяльності.


     Основні напрямки роботи циклової комісії:


      Циклова комісія працює над вирішенням таких завдань:

Голова комісії - Губіцька Інна Іванівна
 

 

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 073 Менеджмент

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 242 Туризм

Викладацький склад комісії :

П.І.Б. викладача Посада Посилання
 Бончева К.О.  викладач I категорії сторінка викладача
 Желіба А.О.  викладач спеціаліст сторінка викладача
 Кращенко М.М.  викладач II категорії сторінка викладача
 Ярченко Ю.В.  викладач сторінка викладача
 Грівцова О.М.  викладач сторінка викладача
 Горячова Н.В.  доктор філософії сторінкка викладача
 Федоркіна А.І.  викладач спеціаліст сторінка викладача
 Губіцька І.І.  викладач вищої категорії сторінка викладача

  Менеджмент

 

Туризм