ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

ЦК  соціально-економічних дисциплін,

фізичного виховання та захисту України

Голова комісії - Салькова Надія Володимирівна
 

Діяльність ЦК  соціально-економічних дисциплін, фізичного виховання та захисту України спрямована на організацію освітнього процесу студентів всіх спеціальностей ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ».

Циклова комісія допомагає сформувати професійно важливі якості здобувачів освіти, які повинні не тільки володіти системою отриманих знань, а й бути здатними до індивідуальної творчої діяльності, самоосвіти і підвищення свого інтелектуального і культурного рівня.

Циклова комісія здійснює викладання 17-ти навчальних дисциплін. Їх вивченню приділяється серйозна увага, оскільки вони необхідні майбутнім конкурентноспроможним  фахівцям.

За цикловою комісією закріплені такі дисципліни, як історія України,всесвітня історія, географія,історія української культури та туристичних мандрівок, культурологія, світова культура і мистецтво, етнографія і фольклор України, соціологія, політологія, логістика, основи філософських знань, ораторське мистецтво, етика та естетика, етика та етикет ділового спілкування, захист України, фізичне виховання, фізична культура.

Для студентів діють  гуртки: «Історичні студії»  та «Дискусійний клуб», на базі яких студенти поглиблюють знання з предметів, вчаться вести дискусію, готують науково-дослідницькі проекти.

Викладацький склад комісії :
П.І.Б. викладача Посада Посилання
Євдокімов В.П.  викладач I категорії сторінка викладача
Пономарьов В.В.  викладач II категорії сторінка викладача
Зайцева О.В.  викладач вищої категорії, старший викладач сторінка викладача
Коротіч Г.В.

 викладач вищої категорії,

 кандидат філосовських наук

сторінка викладача
Семівол Л.О.  викладач спеціаліст сторінка викладача
Скорик Г.П.  викладач I категорії сторінка викладача
Тарасова Ю.Ф.  викладач вищої категорії сторінка викладача
Цараков А.Х.   викладач II категорії сторінка викладача
Салькова Н.В.  викладач вищої категорії, викладач-методист сторінка викладача