ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

133 Галузеве машинобудування

«Те, що сьогодні наука – завтра техніка». Едвард Теллер

Освітньо-професійна програма   «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік— технолог (механіка),

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 міс

Технологія машинобудування – професія унікальна. Технік (механік) це і технічний фахівець, що займається проектуванням та розрахунками деталей та конструкцій; і  це творець, які вигадує і винаходить сучасні механізми та пристрої. Це одна з професій, що дозволяє її власнику повністю реалізувати свій потенціал та отримати заслужене визнання.

Дипломований фахівець по завершенню може працювати: майстер виробничої дільниці, директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми), технолог, технік-технолог (механіка), технік-конструктор (механіка), механік, механік дільниці, механік цеху, механік виробництва, технік з налагоджування та випробувань, технік з нормування праці, технік з підготовки технічної документації, технік з підготовки виробництва, диспетчер виробництва, верстатник широкого профілю, контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи);

Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності  галузеве машинобудування володіє знаннями та навичками

Голова комісії - Даглі В.В.  

 

Викладацький склад комісії :

П.І.Б. викладача Посада Посилання
 Войтовська І.В.  викладач сторінка викладача
 Мітус М.В.  завідувач навчальної лабораторії сторінка викладача
 Суходолова Н.С.  викладач сторінка викладача
 Федишин О.О.  заступник директора з навчально-виховної роботи сторінка викладача
 Шаповал О.П.  завідувач навчально-виробничої майстерні сторінка викладача
 Шепеленко О.К.  викладач сторінка викладача

Викладачі спеціальності разом зі студентами приймають активну участь у фахових конференціях, конкурсах, олімпіадах та кейс-чемпіонатах. Проведення лабораторних та практичних занять з профільних дисциплін проводяться як на обладнанні очно, так і за допомогою сучасних віртуальних програм та додатків. Велика увага приділяється інноваційним розробкам. Викладачі комісії слідкують за сучасними методами та технологіями в галузі машинобудування та поширюють свій досвід студентам. Профільні аудиторії та матеріальна база коледжу дозволяють студентам наочно сприймати інформацію.

На базі профільних комп’ютерних аудиторій коледжу студенти вчяться працювати в програмах «Компас-3D», AutoCAD та SolidWorks. За допомогою цих програм студенти виконують креслення деталей та 3D моделі, формують складальні креслення пристроїв верстатів, виконують креслення для захисту курсових та дипломного проектів.

Велике значення приділяється практичному навчанню. Знайомство з обладнанням студенти починають в майстернях коледжу  працюючи на токарних верстатах. В якості підприємства бази практики виступає сучасна компанія ТОВ «МАГМА». Студенти охоче проходять практичне навчання на машинобудівному підприємстві ТОВ «МАГМА». ТОВ "Магма" є сучасним виробничим комплексом, створеним у 1996 році, що має у своєму складі спеціалізовані виробництва та випускає складну технічну продукцію.

Підприємство виготовляє нестандартне обладнання для різних галузей промисловості, підйомно-транспортне обладнання та запчастини для підприємств металургійної, гірничодобувної галузей, морських та річкових портів, машин та обладнання коксохімічних підприємств.

Галузеве машинобудування має тісний зв’язок с сучасним терміном «інжиніринг». Інжиніринг (англ. engineering, нім. Engineering)) — набір способів та методів, які компанія, підприємство, фірма використовує для проєктування власної діяльності.

Якщо ви талановитий та винахідливий, вам цікава техніка, вам подобається креслити та моделювати, тоді спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» чекає на вас.