ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Циклова комісія фізико-математичних і природничих дисциплін

Основним завданням циклової комісії є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців із фізико-математичних та природничих дисциплін за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр.

Проблема, над якою працює ЦК: «Розвиток творчого мислення студентів на заняттях з дисциплін фізико-математичного та природничого циклу з використанням інформаційних технологій».

Циклова комісія фізико-математичних та природничих дисциплін забезпечує викладання таких дисциплін як: математика, вища математика, статистика, фізика і астрономія, фізика, хімія, біологія, інформатика, комп’ютерна техніка та інформаційні технології, комп’ютерна техніка та телекомунікації, основи інформатики і обчислювальної техніки, комп’ютерні технології в юридичній діяльності, інформаційні системи та технології, інформатика і обчислювальна техніка, комп'ютерна техніка та основи комп'ютерного моделювання, інформаційні технології та програмування.

Для забезпечення якості освітнього процесу обладнано спеціалізовані кабінети математики, фізики, хімії та інформатики.

Викладачі циклової комісії активно співпрацюють з усіма комісіями ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ», впроваджують інноваційні форми і методи навчання, регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях різних рівнів.

Голова комісії - Карбан Наталія Василівна
 
Викладацький склад комісії :
П.І.Б. викладача Посада Посилання
 Балашова Л.В.  викладач вищої категорії сторінка викладача
 Березіна І.І.  викладач вищої категорії сторінка викладача
Краснопьоров Р.М.  викладач вищої категорії сторінка викладача
  Глазиріна Т.М.  викладач I категорії сторінка викладача
  Остапчук К.В.  викладач II категорії сторінка викладача
  Сліпецька Л.Л.  викладач I категорії сторінка викладача
  Славінська Л.М.  викладач вищої категорії сторінка викладача
  Поклонська К.О.  викладач I категорії сторінка викладача
  Терентьєва Л.В.  викладач I категорії сторінка викладача
  Полякова Л.А.  викладач I категорії сторінка викладача
  Карбан Н.В.  викладач вищої категорії, старший викладач сторінка викладача

 Терещенко М. В.

 викладач спеціалист сторінка викладача