ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Голова комісії - Лісіцина Марина Вікторівна

Основним завданням циклової комісії є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр.

Циклова комісія філологічних дисциплін забезпечує викладання таких дисциплін як: українська мова, українська мова (за професійним спрямуванням), українська література, світова література, іноземна мова, іноземна мова (за професійним спрямуванням), друга іноземна мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова туристичної індустрії, друга іноземна мова туристичної індустрії.

Для забезпечення якості освітнього процесу обладнано спеціалізовані кабінети української мови, української та світової літератури, іноземних мов.

Викладачі циклової комісії активно співпрацюють з усіма комісіями ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ», впроваджують інноваційні форми і методи навчання, регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях різних рівнів.

Викладацький склад комісії :

П.І.Б. викладача Посада Посилання
 Богадиця К.І. викладач II категорії  сторінка викладача
 Гладун О.В. викладач вищої категорії  сторінка викладача
 Литвиненко І.Ф. викладач вищої категорії, викладач-методист  сторінка викладача
 Ленцова Л.Ф. викладач вищої категорії, старший викладач  сторінка викладача
 Михайлюк Л.Ю. викладач вищої категорії  сторінка викладача
 Устюжаніна О.Л. викладач I категорії  сторінка викладача
 Федосова А.Ю. викладач вищої категорії  сторінка викладача
 ПономарьоваІ.В. викладач вищої категорії, старший викладач  сторінка викладача
 Грідчина Л.М.  викладач спеціаліст  сторінка викладача
 Лісіцина М.В.  викладач вищої категорії  сторінка викладача