ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

    Богадиця Ксенія Іванівна,

    викладач іноземної мови кваліфікаційної категорії «Спеціаліст другої категорії».     

    kseniabogadica@gmail.com

   Освіта-вища,закінчила Маріупольський державний університет за спеціальністю «Мова та література (англійська)». Маю освітній рівень магістра філології та право на викладання англійської та новогрецької та зарубіжної літератури. У 2020р. отримала міжнародний сертифікат Teaching English as a Foreign Language (Викладання англійської мови як іноземної).

Дисципліни, які викладаю:

 Дисципліна Посилання 
 Іноземна мова (Е)  навчальні матеріали
Іноземна мова (МА) навчальні матеріали
Іноземна мова (ОМЛ) навчальні матеріали
Іноземна мова (АХ) навчальні матеріали
Іноземна мова (ОБД) навчальні матеріали
 Іноземна мова за професійним спрямуванням (АХ ПЗСО)  навчальні матеріали
 Іноземна мова за професійним спрямуванням (ОМЛ) навчальні матеріали
 Іноземна мова за професійним спрямуванням (ОБД) навчальні матеріали
 Іноземна мова за професійним спрямуванням (АХ) навчальні матеріали
 Іноземна мова за професійним спрямуванням (ПР) навчальні матеріали
Іноземна мова туристичної індустрії (англійська) (ОТ)  навчальні матеріали