ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

 

Білокузов Олег Вікторович

голова циклової комісії «Транспортні технології», викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

bovikt@gmail.com

Білокузов О. В., спеціальність за дипломом: «Організація перевезень і управління на промисловому транспорті (автомобільному)», кваліфікація: «Інженер по організації і управлінню». Стаж безпосередньої педагогічної роботи складає більш ніж 24 роки, стаж роботи на даній посаді – 13 років. Досвід роботи на авторанспортному підприємстві.

    Курси підвищення кваліфікації – Університет менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук України, 2017р., свідоцтво СП №35830447/1531-20. Стажування по спеціальності – науково-виробнича фірма «Оріон».

Учасник Всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, навчально-методичних семінарів та форумів. Має публікації тез доповідей у збірниках.

Наукові інтереси: удосконалення автомобільних перевезеннь, експлуатація автомобільного транспорту, зменшення впливу автомобільного транспорту на навколишне середовище.

Дисципліни, які викладає:

  Дисципліна Посилання 
 Організація автомобільних пасажирських перевезень (АХ ПЗСО) навчальні матеріали
Організація автомобільних пасажирських перевезень (АХ) навчальні матеріали
Організація автомобільних вантажних перевезень (АХ) навчальні матеріали

 Автомобілі (АХ)

навчальні матеріали

 Вантажезнавство (АХ)

навчальні матеріали

 Технічна експлуатація автомобілів (АХ ПЗСО)

навчальні матеріали
Основи стандартизації (АХ) навчальні матеріали
 Технології автомобільних вантажних перевезень (АХ) навчальні матеріали
Навчальна практика в вантажних АТП (АХ) навчальні матеріали
Керівництво ДП (АХ) навчальні матеріали