ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Байовкін Володимир Миколайович

Посада - викладач машинобудівних та загальнотехнічних  дисциплін, викладач першої категорії

 Освіта - вища,  Ждановський металургійний інститут, 1985 р

 Спеціальність за дипломом  «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та ріжучі інструменти»

 Стаж педагогічної роботи -  44 років

 Місце роботи    ВСП «МФК  ДВНЗ «ПДТУ»

 

Дисципліни, які викладає:

  Дисципліна Посилання 
Технічне оснащення (ОМЛ) навчальні матеріали
Проектування вимірювальних інстументів та приладів (ОМЛ) навчальні матеріали
Конструювання різального інструменту (ОМЛ) навчальні матеріали