ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Архипенко Алла Володимирівна

Посада - викладач першої кваліфікаційної категорії ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ

allaarhipenko02@gmail.com

Освіта - вища «Жданівський металургійний інститут», інженер з автоматизації металургійного виробництва; за фахом «Автоматизація металургійного виробництва», 1974 р

Стаж роботи - загальний  31р., педагогічний – 15 років

Методична проблема«Вдосконалення активних форм і методів навчання як засіб активізації студентів та підвищення зацікавленості до дисципліни «Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори»

Дисципліни, які викладає:

 Дисципліна Посилання 
 «Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори»(група МА, 3 курс 5 - 6 семестр)  навчальні матеріали
 «Виробничі процеси та обладнання об’єктів» (група МА, 3 курс 5 - 6 семестр)  навчальні матеріали

«Автоматизований електропривод» (група МА, 3 курс, 6 семестр)

 навчальні матеріали
«Технічні засоби автоматизації»  (група МА, 4 курс 7 семестр)  навчальні матеріали

Публікації

- Методична конференція «Використання сучасних освітніх технологій у НВ процесі як необхідна передумова творчого росту викладача», якісної підготовки  висококваліфікованого молодшого спеціаліста. Маріуполь, - 2013р.

- IV Регіональна науково-методична Інтернет конференція викладачів «Підготовка конкурентоспроможного молодшого спеціаліста: реалії, проблеми, перспективи» м. Маріуполь, - «Використання особисто орієнтованих технологій як засіб реалізації природних потенціалів студента»., 2018р.

- МК ДВНЗ «ПДТУ», Всеукраїнська науково-практична конференція, 2019

- ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ», ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи»/, 2021

Досягнення

- V Регіональна науково - теоретична студентська конференція ВНЗ 1 – 2 рівнів акредитації Маріупольського регіону  -. Козлова О., Винниченко О.– Подяка за активну участь 

- Студентська науково - дослідницька конференція МК ДВНЗ «ПДТУ». «Інновації в електротехніці та автоматизації: шлях від  минулого до сучасності» - Васін А, Винник 09 – МА2012, Грамота за активну участь;

- Студентська науково-практична конференція «Енергозберігаючі та природоохоронні технології в енергетиці». 2017 - 2018р., Подобний А. , Козлова О., Винниченко О., Грамота за активну участь,

- Регіональна студентська науково-технічна конференція  «Наука – перші кроки», 2018р. - Руденков М. Грамота - за 2 місце

- Всеукраїнська наукова-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи» серед викладачів СП «МФК ДВНЗ «ПДТУ»

Форми та результати підвищення кваліфікації

- Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії, свідоцтво від 09 грудня 2014р. НПК-924;

- Науково-методичний центр Департаменту освіти і науки «Інновації в освітній галузі» 2018;

- ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти,2021р.

- ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Всеукраїнська наукова-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи», 2021 

- Платформа онлайн - курсів Prometheus , «Критичне мислення для освітян»,2021

Стажування

- Стажування: ПАТ «ММК ім. Ілліча», управління автоматизації, листопад 2013р.

- Управління навчання та розвитку персоналу ПрАТ «ММК ім. Ілліча», стажування на базі ПрАТ «ММК ім. Ілліча», 2018.