ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

З 23 по 25 березня 2016 року в Маріупольському коледжі проходила

акредитаційна експертиза щодо підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

з галузі знать 0505 "Машинобудування та матеріалообробка"

спеціальності 5.05050401 "Зварювальне виробництво"